Рейтинг@Mail.ru

 

Кантактная інфармацыя:
кафедра агульнага і славянскага мовазнаўства,
установа адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя А. А. Куляшова»,
вул. Касманаўтаў, 1, к. 247, 212022  г. Магілеў, Рэспубліка Беларусь.
Тэл. сл.: (+375 222 або 8 0222) 23-77-41

Персональный профиль в Академии Google

Біяграфічныя звесткі:
Нарадзілася 11.09.1970 г. у г. Магілёве.
Скончыла з адзнакай філалагічны факультэт МДПІ імя А. А. Куляшова па спецыяльнасці «беларуская мова і літаратура» (1992), аспірантуру МДПІ імя А. А. Куляшова (пры кафедры беларускай мовы) па спецыяльнасці «беларуская мова» (1996). Стажыравалася ў Варшаўскім універсітэце, Польшча (1999). Атрымала дыплом ІХ WSL Ін-та арыенталістыкі Варшаўскага ун-та (1999).
Кандыдат філал. навук (1998), кандыдацкая дысертацыя «Каламбур у мове беларускай драматургіі» (навук. кіраўнік — кандыдат філал. навук праф. В. І. Рагаўцоў) абаронена ў Гомельскім дзярж. ун-це імя Ф. Скарыны.
Асістэнт (1992-1993), старшы выкладчык (1996), дацэнт (2004) кафедры беларускай мовы МДУ імя А. А. Куляшова.

Сфера навуковых інтарэсаў:
Навук.-даслед. спецыялізацыя — лінгвістыка тэксту (мова беларускай мастацкай літаратуры) і інш.
Навук.-дыдакт. спецыялізацыя — сучасная беларуская мова.

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

  • Слоўнік мікратапонімаў Магілёўшчыны. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. — 207 с. Сааўт.: С. В. Клімуць, В. І. Рагаўцоў, С. У. Шакура.
  • Каламбур у беларускай драматургіі: метадычныя рэкамендацыі. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2007. — 56 с.
  • Сінтаксіс тэксту: перыяд, складанае сінтаксічнае цэлае: метад. рэкамендацыі. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2009. — 32 с.
  • Каламбур у мове беларускай драматургіі: Аўтарэф. дыс. канд. філал. навук: 10.02.01 / Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. — Гомель, 1998. — 20 с.
Автор : joomla блоги