Шубадзёрава Ала Міхайлаўна

 

Кантактная інфармацыя:
кафедра агульнага і славянскага мовазнаўства,
установа адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова»,
вул. Касманаўтаў, 1, к. 247, 212022  г. Магілеў, Рэспубліка Беларусь
contacts

Біяграфічныя звесткі:
Нарадзілася 11.09.1970 г. у г. Магілёве.
Скончыла з адзнакай філалагічны факультэт МДПІ імя А. А. Куляшова па спецыяльнасці «Беларуская мова і літаратура» (1992), аспірантуру МДПІ імя А. А. Куляшова (пры кафедры беларускай мовы) па спецыяльнасці «Беларуская мова» (1996). Стажыравалася ў Варшаўскім універсітэце, Польшча (1999). Атрымала дыплом ІХ WSL Ін-та арыенталістыкі Варшаўскага ўн-та (1999).
Кандыдат філал. навук (1998), кандыдацкая дысертацыя «Каламбур у мове беларускай драматургіі» (навук. кіраўнік — кандыдат філал. навук праф. В. І. Рагаўцоў) абаронена ў Гомельскім дзярж. ун-це імя Ф. Скарыны.
Асістэнт (1992-1993), старшы выкладчык (1996), дацэнт (2004) кафедры беларускай мовы МДУ імя А. А. Куляшова.

Сфера навуковых інтарэсаў:
Навук.-даслед. спецыялізацыя — лінгвістыка тэксту (мова беларускай мастацкай літаратуры) і інш.
Навук.-дыдакт. спецыялізацыя — сучасная беларуская мова.


© 2021 Историко-филологический факультет
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова»,
ул. Космонавтов, д. 1,  212022  г. Могилев, Республика Беларусь