Казімірская Таццяна Анатольеўна

Кантактная інфармацыя:
кафедра агульнага і славянскага мовазнаўства,
установа адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя А. А. Куляшова»,
вул. Касманаўтаў, 1, к. 247, 212022  г. Магілеў, Рэспубліка Беларусь
contacts

Біяграфічныя звесткі:
Нарадзілася 5.07.1963 г. у г. Магілёве.
Скончыла філал. фак-т МДПІ імя А. А. Куляшова па спец. «беларуская мова і літаратура» (1984), аспірантуру МДУ імя А. А. Куляшова (пры кафедры беларускай мовы) па спец. «беларуская мова» (1999).
Тэма кандыдацкай дысертацыі «Падтэкст і яго стылістычныя функцыі ў п'есах А. Макаёнка» (навук. кіраўнік — кандыдат філал. навук праф. М. В. Абабурка).
Працавала выкладчыкам беларускай мовы і літаратуры ў Горацкім пед. вучылішчы Магілёўскай вобл. (1984–1989).
Асістэнт (1989), старшы выкладчык (2006) кафедры беларускай мовы МДУ імя А. А. Куляшова.

Сфера навуковых інтарэсаў:
Навук.-даслед. спецыялізацыя — лінгвістыка тэксту (мова беларускай мастацкай літаратуры).
Навук.-дыдакт. спецыялізацыя — сучасная беларуская мова, методыка выкладання беларускай мовы, лінгвістычны аналіз мастацкага тэксту.