Агееў Аляксандр Рыгоравіч

Кантактная інфармацыя:
кафедра археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін,
кафедра Беларусі і ўсходніх славян,
установа адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова»,
вуліца Касманаўтаў 1, г. Магілеў, Рэспубліка Беларусь, 212022.
contacts

Біяграфічныя звесткі:
Агееў Аляксандр Рыгоравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.
Нарадзіўся ў 1960 г. у г. Шклове Магілёўскай вобл. У 1981 г. закончыў з адзнакай гістарычны факультэт МДПІ імя А. А. Куляшова па спецыяльнасці «Гісторыя» Працаваў настаўнікам у Новабрашчынскай СШ Шклоўскага р-на, пасля службы ў арміі — выкладчыкам Магілёўскага СПТВ № 14. У 1988–1991 гг. вучыўся ў аспірантуры Інстытута гісторыі АН Беларусі, у якім ў 1992 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю «Грамадска-палітычная дзейнасць рабочага класа Беларусі ў 1956–1965 г.» (навуковы кіраўнік — докт. гіст. нав., акадэмік АН Беларусі М. П. Касцюк). Кандыдат гістарычных навук (1992 г.), дацэнт (1997 г.).
З 1991 г. працаваў асістэнтам, з 1992 г. — старшым выкладчыкам, з 1995 г. — дацэнтам кафедры гісторыі і культуры Беларусі МДУ імя А. А. Куляшова. У 1999 г. пераведзены на кафедру археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін. У 2002 г. — дацэнт кафедры ўсеагульнай гісторыі, а з 2003 г. дацэнт зноў утворанай кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін МДУ імя А. А. Куляшова.
У 2017–2019 гг. па сумяшчальніцтву прафесар кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін і кафедры Беларусі і ўсходніх славян МДУ імя А. А. Куляшова.

Асноўныя вучэбныя дысцыпліны:
«Краязнаўства і этналогія Беларусі»
Дысцыпліна раскрывае «Краязнаўства Беларусі» ў кантэксце агульнанацыянальнай і агульнаеўрапейскай гісторыі, у ёй адлюстравана эканамічнае, палітычнае, культурнае, рэлігійнае жыццё рэгіёна з пачатку засялення яго тэрыторыі людзьмі і да нашага часу. Яна дазваляе азнаёміцца з формамі і метадамі краязнаўчай работы ў школе, экспазіцыямі і фондамі, выставамі лепшых музеяў Магілёва. Курс накіраваны на развіццё ў студэнтаў этналагічнага мыслення, на фарміраванне трывалых ведаў па этналогіі, на выхаванне ў студэнтаў паважлівых адносін да іншых культур і народаў. У ім паказана месца беларусаў сярод іншых этнасаў, раскрываецца перыядызацыя гісторыі этнаграфічнага вывучэння Беларусі, асаблівасці матэрыяльнай і духоўнай культуры беларусаў і этнічных груп на тэрыторыі Беларусі.
«Тэорыя і практыка экскурсійнай работы»
Дысцыпліна дае магчымасць сфарміраваць у студэнтаў уяўленне аб экскурсазнаўстве – грамадскай дысцыпліне, якая вывучае сутнасць экскурсіі, функцыі экскурсіі, яе асноўныя прыкметы і аспекты, экскурсійны метад, класіфікацыя экскурсій, асаблівасці адлюстравання і гаворкі, дыферэнцыраваны падыход да экскурсійнага абслугоўвання, метадалогію і методыку, элементы экскурсійнай педагогікі і логікі, асновы прафесійнага майстэрства экскурсавода.
«Гісторыка-краязнаўчая практыка»
Вучэбныя гісторыка-краязнаўчая практыка з’яўляецца працягам вучэбнага працэсу ў вытворчых і палявых умовах. Студэнты знаёмяцца з шматлікай краязнаўчай літаратурай, рыхтуюць і праводзяць экскурсіі, пазнаюць прынцыпы арганізацыі і методыку дзейнасці дзяржаўнага, школьнага і аматар-скага краязнаўства. Практыка праводзіцца на базе помнікаў, музеяў і краязнаўчых арганізацый Магілёўскай вобласці. Пад час яе адбываюцца экскурсіі і вывучэнне разнастайных гістарычных аб’ектаў у палявых умовах.

Сфера навуковых інтарэсаў:
Палітычная гісторыя Беларусі ХХ ст., гісторыя адукацыі Беларусі, гісторыя штодзённага жыцця насельніцтва ў гады Вялікай Айчыннай вайны, рэгіянальная гісторыя Магілёўшчыны.

Выканаўца дзяржаўнай праграмы фундаментальных даследаванняў «Сацыяльныя працэсы» (2001–2005 гг.): заданне «Комплексные даследаванні сацыяльна-культурных функцый універсітэта ў грамадстве, якое трансфармуецца» (кіраўнік канд. філал. нав. Аўласевіч М. А.); дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў «Гісторыя і культура» (2006–2010 гг.): заданне «Трансфармацыя грамадска-палітычнага жыцця беларускага грамадства ў ХХ стагоддзі» (№ 20065207). (кіраўнік канд. гіст. нав. К. М. Бандарэнка). Па заданню Магілёўскага абласнога выканаўчага камітэта выканаўца навукова-даследчай праграмы «Комплекснае даследаванне гісторыі і культуры Магілёўскай вобласці» (2005 г.); навукова-рэдакцыйнай падрыхтоўкі прадстаўніцкага выдання кнігі-альбома «Рэспубліка Беларусь. Магілёўская вобласць» (№ 20014920). Кіраўнік і выканаўца шэрага гасдамоўных навуковых тэм з Магілёўскім гарадскім выканаўчым камітэтам, абласной федэрацыяй прафсаюзаў.
Сумесна з канд. гіст. навук І. А. Пушкіным здзяйсняў выкананне праекта «Дзейнасць Магілёўскага Беларускага Камітэта ў 1917–18 гадах».
Удзельнік навукова-даследчага праекта «Рэлігійныя абшчыны нацыянальных меншасцяў у перыяд станаўлення і развіцця БССР (1920–30)» для ўключення ў ГПНД «Гісторыя, культура, грамадства, дзяржава» на 2014–15 гг.
Кіраваў у 2016 г. часовым навуковым калектывам у навукова-даследчым праекце «Комплекс вучэбна-метадычных матэрыялаў „Гісторыя МДУ імя А. А. Куляшова: ад настаўніцкага інстытута да класічнага ўніверсітэта“».
Удзельнічае з 2016 г. ў навукова-даследчым праекце «Кадравы патэнцыял прамысловасці БССР ва ўмовах адзінага народна-гаспадарчага комплексу (1944–1991 гг.)», якая выконваецца ў рамках дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў заданні ГПНД «Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства».

Грамадская праца:
У 2003 і 2007 гг. абіраўся дэпутатам Магілёўскага гарадскога савета дэпутатаў.
Член тапанімічнай камісіі пры Магілёўскім гарадскім выканаўчым камітэце.
Сябра грамадскага савета па развіццю аграэкатурызму Магілёўскай вобласці пры Магілёўскім абласным камітэце па спорту і турызму.
Сябра навуковага Беларускага геаграфічнага таварыства.
Сябра Таварыства беларускай мовы імя Францыска Скарыны.
Член Магілёўскага абласнога савета грамадскага аб’яднання «Беларускае добраахвотнае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры».
Старшыня рэвізійнай камісіі Міжнароднага грамадскага аб’яднання «Згуртаванне беларусаў свету „Бацькаўшчына“».

Удзел у навуковых мерапрыемствах:
Удзельнік больш за 90 навукова-практычных канферэнцый.
У 1993–2001 гг. з’яўляўся рэдактарам навукова-папулярнага гісторыка-краязнаўчага альманаха «Магілёўская даўніна».
Адзін з арганізатараў некалькіх перыядычных навукова-практычных канферэнцый «Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць», «Ад Магдэбургскага права да сучаснага самакіравання».

Навуковыя працы і публікацыі:
Усяго індывідуальна і ў сааўтарстве надрукавана 210 навукова-метадычных публікацый, з якіх у сааўтарстве 25. У ліку публікацый 11 манаграфій і кніг, 2 зборнікі дакументаў, 12 навукова-метадычных публікацый.


Президент Республики Беларусь
Министерство образования Республики Беларусь
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь
Национальная библиотека Беларуси
АБИТУРИЕНТ.BY
© 2020 Историко-филологический факультет
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова»,
ул. Космонавтов, д. 1,  212022  г. Могилев, Республика Беларусь