Рейтинг@Mail.ru


ВНИМАНИЕ!!!
Скачать перечисленные ниже материалы можно со страницы Студенту факультета, для которого материалы предназначены.

PUBLIC RELATIONS И РЕКЛАМА
 1. Лавшук О.А. Методическое сопровождение (ЗФПО)
АСНОВЫ ТЭОРЫІ ЛІТАРАТУРЫ
 1. Еўмянькоў В.І. Метадычнае суправаджэнне
БЕЛАРУСКАЕ ЛІТАРАТУРНАЕ ЗАМЕЖЖА
 1. Чмарава М.І. Метадычнае суправаджэнне
БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА
 1. Еўмянькоў В.І. Метадычнае суправаджэнне (старажытная літаратура)
БЕЛАРУСКАЯ ПРОЗА ХІХ – ПАЧАТКУ ХХ СТ.
 1. Макарэвіч, А.М. Праблема жанравых мадыфiкацый у беларускай прозе XIX-XX ст.: манаграфiя / А.М. Макарэвiч. - Магiлеў: МДУ iм. А.А. Куляшова, 1999. - 332 с.
ВЕРНУТАЯ ЛІТАРАТУРА
 1. Борбат, Т.І. Вернутая літаратура: Метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі самастойнай работы студэнтаў / Т.І. Борбат. – Магілёў: МДУ імя А.А. Куляшова, 2008. – 39 с.
ВСЕМИРНАЯ ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
 1. Сипайло Е.В. Методическое сопровождение     (педагогический факультет, факультет педагогики и психологии детства)
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРНАЙ КРЫТЫКІ І ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА
 1. Макарэвіч А.М. Метадычнае суправаджэнне     факультэт славянскай філалогіі
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ
 1. Метадычнае суправаджэнне (літаратура 1900-1930 гг.)     педагагічны факультэт (дзённая форма атрымання адукацыі)
 2. Метадычнае суправаджэнне (літаратура 1900-1930 гг.)     факультэт славянскай філалогіі (дзённая форма атрымання адукацыі)
 3. Метадычнае суправаджэнне (літаратура 1900-1930 гг.)     факультэт славянскай філалогіі (завочная форма атрымання адукацыі)
 4. Метадычнае суправаджэнне (літаратура 1931-1956 гг.)     педагагічны факультэт (дзённая форма атрымання адукацыі)
 5. Метадычнае суправаджэнне (літаратура 1931-1956 гг.)     педагагічны факультэт (завочная форма атрымання адукацыі)
 6. Метадычнае суправаджэнне (літаратура 1931-1956 гг.)     факультэт славянскай філалогіі (дзённая форма атрымання адукацыі)
 7. Метадычнае суправаджэнне (літаратура 1931-1956 гг.)     факультэт славянскай філалогіі (завочная форма атрымання адукацыі)
 8. Метадычнае суправаджэнне (літаратура 1956-1985 гг.)     факультэт славянскай філалогіі (завочная форма атрымання адукацыі)
 9. Метадычнае суправаджэнне (літаратура 1957-1985 гг.)     факультэт славянскай філалогіі (дзённая форма атрымання адукацыі)
 10. Метадычнае суправаджэнне (літаратура 1957-1985 гг.)     факультэт славянскай філалогіі (завочная форма атрымання адукацыі)
 11. Метадычнае суправаджэнне (старажытная літаратура)     педагагічны факультэт (дзённая форма атрымання адукацыі)
 12. Метадычнае суправаджэнне (старажытная літаратура)     факультэт славянскай філалогіі (дзённая форма атрымання адукацыі)
 13. Метадычнае суправаджэнне (старажытная літаратура)     факультэт славянскай філалогіі (завочная форма атрымання адукацыі)
 14. Чмарава, М.І. Арганiзацыя самастойнай работы па гiсторыi беларускай старажытнай лiтаратуры i лiтаратуры XIX стагоддзя. Ч. 1 Падрыхтоўка рэфератаў: метадычныя рэкамендацыi: у 2 ч. / М.I. Чмарава. - Магiлеў: МДУ iм. А.А. Куляшова, 2006. - 36 с.     для студэнтаў факультэта славянскай філалогіі дзённай і завочнай формы навучання
ДРУКАВАНЫЯ СМІ І ІХ ІНТЭРНЭТ-ВЕРСІІ
 1. Еўмянькоў В.І. Метадычнае суправаджэнне
ДЫЗАЙН ГАЗЕТЫ
 1. Караткоў М.М. Метадычнае суправаджэнне
ЖУРНАЛИСТСКОЕ МАСТЕРСТВО (МАСТЕР-КЛАССЫ)
 1. Методическое сопровождение
ИМИДЖЕЛОГИЯ
 1. Коротков Н.Н. Методическое сопровождение
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
 1. Чернова М.С. Методическое сопровождение
ИСТОРИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ
 1. Методическое сопровождение (зарубежная журналистика)
ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. РЕАЛИЗМ
 1. Жиркевич Т.И. Методическое сопровождение     (факультет иностранных языков)
ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. РОМАНТИЗМ
 1. Жиркевич Т.И. Методическое сопровождение     (факультет иностранных языков)
ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА
 1. Бубенцова, Е.И. Методическое сопровождение
ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ СРЕДНИХ ВЕКОВ И ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
 1. Жиркевич Т.И. Методическое сопровождение
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1 ПОЛ. XIX ВЕКА
 1. Чернова М.С. Методическое сопровождение
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 2 ПОЛ. XIX ВЕКА
 1. Чернова М.С. Методическое сопровождение
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ.
 1. Лавшук О.А. Методическое сопровождение
КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА
 1. Коротков Н.Н. Лабораторные работы
 2. Коротков Н.Н. Методическое сопровождение
КУЛЬТУРА ЗНОСІН
 1. Караткоў М.М. Метадычнае суправаджэнне
КУРСАВЫЯ І ДЫПЛОМНЫЯ РАБОТЫ (КАФЕДРА БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ)
 1. Макарэвіч А.М. Метадычныя рэкамендацыі па выкананні курсавых і дыпломных работ
КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ (КАФЕДРА РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ)
 1. Методическое сопровождение
ЛИТЕРАТУРА СНГ
 1. Сипайло Е.В. Методическое сопровождение
ЛІТАРАТУРНАЕ КРАЯЗНАЎСТВА
 1. Чмарава М.І. Метадычнае суправаджэнне
ЛІТАРАТУРНАЕ РЭДАГАВАННЕ
 1. Еўмянькоў В.І. Метадычнае суправаджэнне
МЕТОДЫКА ВЫКЛАДАННЯ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ
 1. Борбат Т.І. Метадычнае суправаджэнне     факультэт пачатковай і музычнай адукацыі (дзённая форма атрымання адукацыі)
МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА
 1. Методическое сопровождение
ОСНОВЫ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
 1. Методическое сопровождение
ОСНОВЫ ПОЛИГРАФИИ
 1. Коротков Н.Н. Методическое сопровождение
ОСНОВЫ ТЕЛЕРАДИОЖУРНАЛИСТИКИ
 1. Методическое сопровождение
ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
 1. Методическое сопровождение
ПРАКТИКА (КАФЕДРА ЖУРНАЛИСТИКИ)
 1. Коротков Н.Н. Методическое сопровождение
ПРАФЕСІЙНАЯ ЭТЫКА ЖУРНАЛІСТА
 1. Караткоў М.М. Метадычнае суправаджэнне
ПСІХАЛОГІЯ ЖУРНАЛІСТЫКІ
 1. Караткоў М.М. Метадычнае суправаджэнне
ПУБЛІЦЫСТЫЧНАЕ МАЙСТЭРСТВА
 1. Еўмянькоў В.І. Метадычнае суправаджэнне
РИТОРИКА
 1. Методическое сопровождение
РУССКАЯ ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
 1. Сипайло Е.В. Методическое сопровождение
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
 1. Методическое сопровождение     (факультет иностранных языков)
 2. Чернова М.С. Методическое сопровождение     (факультет славянской филологии)
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
 1. Лавшук О.А. Методическое сопровождение
РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР
 1. Жиркевич Т.И. Методическое сопровождение
РЭГІЯНАЛЬНАЯ ЛІТАРАТУРА БЕЛАРУСІ
 1. Метадычнае суправаджэнне     факультэт славянскай філалогіі (завочная форма атрымання адукацыі)
РЭГІЯНАЛЬНЫЯ СМІ
 1. Еўмянькоў В.І. Метадычнае суправаджэнне
РЭПАРЦЁР СЛУЖБЫ НАВІН
 1. Метадычнае суправаджэнне
СОВРЕМЕННАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
 1. Бубенцова Е.И. Методическое сопровождение
СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
 1. Лавшук О.А. Методическое сопровождение
СПЕЦКУРСЫ И СПЕЦСЕМИНАРЫ ПО РУС. И ЗАРУБЕЖ. ЛИТ.
 1. Жиркевич Т.И. Методическое сопровождение
 2. Шевцова В.М. Методическое сопровождение
СПЕЦКУРСЫ ПА БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ
 1. Караткевіч, В.І. Тэарэтычныя i гiстарычныя аспекты постмадэрнiзму ў беларускай лiтаратуры другой паловы 80-90-х гадоў XX стагоддзя: матэрыялы да спецкурса / В.I. Караткевiч. - Магiлеў: МДУ iм. А.А. Куляшова, 2003. - 22 с.     для студэнтаў-філолагаў
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ
 1. Чернова М.С. Методическое сопровождение
ТЭАТРАЛЬНАЯ ЖУРНАЛІСТЫКА
 1. Еўмянькоў В.І. Метадычнае суправаджэнне
ТЭОРЫЯ І МЕТОДЫКА ТЭЛЕЖУРНАЛІСТЫКІ
 1. Кандрацьеў І.В. Метадычнае суправаджэнне
УВОДЗІНЫ Ў ПСІХАЛАГІЧНАЕ ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА
 1. Караткевіч В.І. Метадычнае суправаджэнне     факультэт славянскай філалогіі
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ПО ЖУРНАЛИСТИКЕ
 1. Public Relations и реклама
 2. WEB-журналистика
 3. Аналитическая журналистика
 4. Дизайн газеты
 5. Журналист и Интернет
 6. Журналистика новостей
 7. Журналистское расследование
 8. Имиджелогия
 9. Информационная безопасность
 10. История зарубежной журналистики
 11. История русской журналистики
 12. Книги о журналистике
 13. Компьютерная верстка
 14. Литературно-художественная критика
 15. Литературное редактирование
 16. Логика
 17. Общий каталог электронной библиотеки
 18. Основы журналистики
 19. Основы творческого мастерства журналиста
 20. Основы управления интеллектуальной собственностью
 21. Право и СМИ (Республика Беларусь)
 22. Право и СМИ (Российская Федерация)
 23. Проблематика СМИ
 24. Профессиональная этика журналиста
 25. Психология журналистики
 26. Радио и телевидение
 27. Риторика и культура речи
 28. Современная полиграфия
 29. Социология СМИ
 30. Теория журналистики
 31. Фото и технические средства журналистики
 32. Экономика СМИ
ЯЗЫК И СТИЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
 1. Методическое сопровождение

Автор : joomla блоги