Рейтинг@Mail.ruп/п
Название ресурса Автор ресурса Местонахождение ресурса
1.Сінтаксіс беларускай і рускай моў: Дыскусійныя пытанні. Дапаможнік для студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей вышэйшых навучальных устаноў 2000Рагаўцоў В.І.http://msu.mogilev.by
2.Асновы стылістычнага аналізу літаратурна-мастацкага тэксту: Дапаможнік для студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей 2002Абабурка М.В.http://msu.mogilev.by
3.Практычныя асновы беларускай лінгвістычнай паэтыкі і тэксталогіі: Навучальны дапаможнік 2003Абабурка М.В.http://msu.mogilev.by
4.Тэарэтычныя асновы беларускай лінгвістычнай тэксталогіі: Навучальны дапаможнік для студэнтаў-філолагаў 2003Абабурка М.В.http://msu.mogilev.by
5.Гісторыя мовазнаўства: праграма для філалагічных факультэтаў універсітэтаў (па спецыяльнасці 1–21.05.01 «Беларуская філалогія») 2005Рагаўцоў В.І.кафедра (ауд. 247 УК №1а)
6.Агульнае мовазнаўства: Практыкум. Вучэбны дапаможнік 2007Рагаўцоў В.І.http://msu.mogilev.by
7.Гістарычная граматыка беларускай мовы. Пытанні і заданні для самастойнай работы студэнтаў. Метадычныя рэкамендацыі. Частка І 2007Лаўшук Дз.А.http://msu.mogilev.by
8.Беларуская анамастыка: У 2 ч. Ч.1. Антрапаніміка. Метадычныя рэкамендацыі 2007Шаршнёва Т.М.http://msu.mogilev.by
9.Гістарычная граматыка беларускай мовы. Пытанні і заданні для самастойнай работы студэнтаў. Метадычныя рэкамендацыі. Частка ІІ 2008Лаўшук Дз.А.http://msu.mogilev.by
10.Агульнае мовазнаўства: заданні для тэставага кантролю 2009Рагаўцоў В.І.кафедра (ауд. 247 УК №1а)
11.Уводзіны мовазнаўства: тыпавая вучэбная праграма для ВНУ па спецыяльнасцях: 1-02 03 01 Беларуская мова і літаратура; 1-02 03 03 Беларуская мова і літаратура. Дадатковая спецыяльнасць 2010Рагаўцоў В.І.кафедра (ауд. 247 УК №1а)
12.Агульнае мовазнаўства: тыпавая вучэбная праграма для ВНУ па спецыяльнасцях: 1-02 03 01 Беларуская мова і літаратура; 1-02 03 03 Беларуская мова і літаратура. Дадатковая спецыяльнасць 2010Рагаўцоў В.І.кафедра (ауд. 247 УК №1а)

Автор : joomla блоги