Шаршнёва Вольга Мікалаеўна

Кантактная інфармацыя:
кафедра агульнага і славянскага мовазнаўства,
установа адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова»,
вул. Касманаўтаў, 1, к. 354, 212022  г. Магілёў, Рэспубліка Беларусь
contacts

Біяграфічныя звесткі:
1971 года нараджэння, беларуска, адукацыя вышэйшая, у 1994 годзе скончыла Магілёўскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя А. А. Куляшова (1994), аспірантуру пры МДУ імя А. А. Куляшова па спецыяльнасці «Беларуская мова» (2007), спецыяльнасць па адукацыі — «Беларуская мова і літаратура»; кандыдат філалагічных навук (2009), дацэнт (2011).
Працуе ў Магілёўскім дзяржаўным універсітэце імя А. А. Куляшова з 1994 года. Са снежня 2012 г. па верасень 2015 г. была загадчыкам кафедры беларускай і рускай моў, затым — загадчыкам кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства (да 30 жніўня 2018 г.).
З 29.10.2018 па 09.11.2018 праходзіла павышэнне кваліфікацыі па вучэбнай праграме РІВШ «Праектаванне адукацыйнага кантэнту ВМК» на базе МДУ імя А. А. Куляшова.
Аўтар каля 200 навуковых і вучэбна-метадычных прац, сярод якіх ёсць артыкулы, апублікаваныя ў замежных выданнях (Кіеў, Смаленск, Навазыбкаў).

Асноўныя выкладаемыя дысцыпліны:
«Беларуская мова», «Сучасная беларуская літаратурная мова», «Мова і стыль сродкаў масавай камунікацыі».

Сфера навуковых інтарэсаў: марфеміка, словаўтварэнне, марфалогія, стылістыка, лінгвастылістыка, тэксталогія.

Удзел у выкананні фінансуемых НДР: кіраўнік навукова-даследчай працы па тэме «Парэнтэтычныя канструкцыі ў мастацкіх тэкстах У. Караткевіча і іх уплыў на фарміраванне індывідуальнага стылю пісьменніка», якая выконваецца Заблоцкай Ю. С. па гранце Міністэрства адукацыі.

Навуковыя кантакты ўстаноўлены з ВНУ Рэспублікі Беларусь, з Навазыбкаўскім філіялам Бранскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя акадэміка І. Г. Пятроўскага, з Кіеўскім нацыянальным універсітэтам імя Тараса Шаўчэнкі.
Мае звыш 150 навуковых і вучэбна-метадычных публікацый.

2017

 1. Навукова практычная канферэнцыя выкладчыкаў па выніках 2016 г. (студзень 2017 г.).
 2. Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Куляшоўскія чытанні» (20–21 красавіка 2017 г.).
 3. Рэспубліканскі семінар «Падтрымка і пашырэнне сферы выкарыстання беларускай мовы ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі Магілёўскай вобласці: асоба, адукацыя, грамадства».
 4. Абласная жнівеньская канферэнцыя педагагічных работнікаў Магілёўскай вобласці (жнівень 2017 г.).
 5. Міжнародная навуковая канферэнцыя «Восточно-славянские языки и литературы в европейском контексте – V» (27–28 кастрычніка 2017 г.).

2018

 1. Навукова практычная канферэнцыя выкладчыкаў па выніках 2017 г. (студзень 2018 г.).
 2. Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Куляшоўскія чытанні» (19 красавіка 2018 г.).
 3. Міжнародная навуковая канферэнцыя “Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: пам’яті академіка Леоніда Булаховського” (20 апреля 2018 г., институт филологии Киевского национального университета имени Т. Шевченко, г. Киев, Украина).
 4. Международный форум русистов: коммуникативные позиции русского языка в славянском пограничье: двуязычие и межъязыковая интерференция (филиал Брянского государственного университета имени академика И. Г. Петровского в г. Новозыбкове, Брянская область, 24-26 мая 2018 г.).
 5. Абласная жнівеньская канферэнцыя педагагічных работнікаў Магілёўскай вобласці (жнівень 2018 г.).

2019

 1. Навукова практычная канферэнцыя выкладчыкаў па выніках 2018 г. (студзень 2019 г.).
 2. Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Куляшоўскія чытанні» (18–19 красавіка 2019 г.).
 3. Міжнародная навуковая канферэнцыя “Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: пам’яті академіка Леоніда Булаховського” (20 апреля 2019 г., институт филологии Киевского национального университета имени Т. Шевченко, г. Киев, Украина).
 4. Міжнародная канферэнцыя «Літаратура ў культурнай прасторы Беларусі і Кітая», прысвечаная народнаму паэту Беларусі Якубу Коласу (17–18 мая 2019 г.).
 5. Абласная жнівеньская канферэнцыя педагагічных работнікаў Магілёўскай вобласці (жнівень 2018 г.).
 6. Міжнародная канферэнцыя «Мова, літаратура і культура ў адукацыйнай прасторы Беларусі і Кітая» (26–27 верасня 2019 г.).

© 2021 Историко-филологический факультет
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова»,
ул. Космонавтов, д. 1,  212022  г. Могилев, Республика Беларусь