Учебно-методическая работа

Вучэбная гісторыка-краязнаўчая практыка праводзіцца для студэнтаў, якія атрымліваюць адукацыю па спецыяльнасці 1-02 01 01 Гісторыя і грамадсказнаўчыя дысцыпліны. Яна з’яўляецца часткай агульнага працэсу падрыхтоўкі спецыялістаў, працягам вучэбнага працэсу ў вытворчых і палявых умовах. Практыка рыхтуецца на базе помнікаў, музеяў і краязнаўчых арганізацый Магілёўскай вобласці. Пад час яе адбываюцца экскурсіі на разнастайныя гістарычныя аб’екты, вялікая ўвага надаецца выхаванню любові да свайго краю, да Бацькаўшчыны і яе гісторыі. Практыка мае вялікае выхаваўчае значэнне.

ЗМЕСТ ГІСТОРЫКА-КРАЯЗНАЎЧАЙ ПРАКТЫКІ:

  1. Вывучэнне прыродных краязнаўчых аб’ектаў.
  2. Арганізацыя паходу выхаднога дня.
  3. Распрацоўка і правядзенне экскурсій.
  4. Вывучэнне а’бектаў краязнаўчых даследванняў — археалагічных, гістарычных і архітэктурных помнікаў рэгіёна.
  5. Правядзенне краязнаўчых даследванняў і збор прадметаў матэрыяльнай культуры для музейных калекцый МДУ імя А. А. Куляшова і музеяў горада Магілёва.
  6. Вывучэнне тапонімаў як гістарычных крыніц.
  7. Асваенне метаду сацыялагічнага апытання — стандартызаванага інтэрв’ю.
  8. Удзел у археалагічных разведках і раскопках.
© 2024 Историко-филологический факультет
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова»,
ул. Космонавтов, д. 1,  212022  г. Могилев, Республика Беларусь