У магілёўскай ратушы 20–21 чэрвеня 2019 г. прайшла Міжнародная навуковая канферэнцыя «Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць», якую ўжо 11-й раз праводзіць Упраўленне культуры Магiлёўскага гарвыканкама і Музей гiсторыi Магiлёва. У гэтым годзе форум сабраў навукоўцаў з Беларусі, Ізраіля, Польшчы, Расіі і Украіны. З прывітальным словам да ўдзельнікаў звярнуліся намеснік старшыні Магілёўскага гарвыканкама Ала Галушка і рэктар МДУ імя А. А. Куляшова Дзяніс Дук, які падараваў музею гісторыі Магілёва гістарычныя выданні нашага ўніверсітэта.

У арганізацыі канферэнцыі прынялі ўдзел прарэктар па вучэбнай рабоце Алег Дзячэнка, прафесар кафедры філасофіі Віктар Старасценка і прафесар кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін Аляксандр Агееў. Шэраг выкладчыкаў, аспірантаў і магістраў факультэта выступілі з дакладамі:

Балберов А. С. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ КИЕВСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВЕРХНЕМ ПОДНЕПРОВЬЕ;
Терентьев И. В. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ЧЁРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ X–XV вв. С ТЕРРИТОРИИ г. МОГИЛЁВА И МОГИЛЁВСКОГО РАЙОНА;
Бондаренко К. М. ПРАВОМОНАРХИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «СОЮЗ РУССКИХ ЛЮДЕЙ» ГОРОДА МОГИЛЁВА: ВОЗНИКНОВЕНИЕ, ИДЕОЛОГИЯ И ПРОГРАММА;
Лавринович Д. С. РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ НАЧАЛА ХХ ВЕКА И ОБРАЗОВАНИЕ БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ;
Мельникова А. С. МОГИЛЕВ В РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЯХ ОСЕНИ 1917 ГОДА;
Опиок Т. В. О ПОДГОТОВКЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ РАБОЧИХ В БССР В 1920–1930-е гг. (ПО МАТЕРИАЛАМ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ);
Пурышева Н. М. ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЕ КИНЕМАТОГРАФА В БССР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1920-х ГОДОВ И МАССОВЫЙ ЗРИТЕЛЬ;
Старостенко В. В. ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ВОСТОЧНОЙ БЕЛАРУСИ В 2000-х гг.;
Агееў А. Р. УНЁСАК СТУДЭНТАЎ І ВЫКЛАДЧЫКАЎ ГІСТАРЫЧНАГА ФАКУЛЬТЭТА МДУ ІМЯ А. А. КУЛЯШОВА Ў ФАРМІРАВАННЕ ФОНДАВЫХ КАЛЕКЦЫЙ МУЗЕЯ ГІСТОРЫІ МАГІЛЁВА.

Аляксандр Агееў


Президент Республики Беларусь
Министерство образования Республики Беларусь
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь
Национальная библиотека Беларуси
АБИТУРИЕНТ.BY
© 2020 Историко-филологический факультет
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова»,
ул. Космонавтов, д. 1,  212022  г. Могилев, Республика Беларусь