Ячмянёва Ірына Мікалаеўна

Кантактная інфармацыя:
кафедра агульнага і славянскага мовазнаўства,
установа адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя А. А. Куляшова»,
вул. Касманаўтаў, 1, к. 247, 212022  г. Магілеў, Рэспубліка Беларусь
contacts

Біяграфічныя звесткі:
Нарадзілася 29 жніўня 1971 года ў г. Магілёве. У 1993 г. закончыла філалагічны факультэт Магілёўскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя А. А. Куляшова па спецыяльнасці «Беларуская мова і літаратура». З 1993 г. працуе на кафедры беларускай мовы (зараз — агульнага і славянскага мовазнаўства) МДПІ (з 1997 г. — МДУ) імя А. А. Куляшова — асістэнтам (1993–2001), старшым выкладчыкам (2001–2005), з 26.10.2005 г. — дацэнтам.
У 1997 г. паступіла і ў 2000 г. закончыла аспірантуру пры кафедры беларускай мовы МДУ імя А. А. Куляшова па спецыяльнасці «Мовазнаўства». У 2002 г. у ГДУ імя Ф. Скарыны абараніла кандыдацкую дысертацыю «Элементы вусна-гутарковага маўлення ў творах М. Зарэцкага» (навуковы кіраўнік — доктар філалагічных навук М. В. Абабурка). Кандыдат філалагічных навук (2002), дацэнт (2008).

Асноўныя выкладаемыя дысцыпліны:
«Сучасная беларуская мова», «Стараславянская мова», «Гісторыя беларускай мовы», «Культура і стылістыка мовы», «Беларускае і агульнае мовазнаўства».

Сфера навуковых інтарэсаў:
Навукова-даследчая спецыялізацыя — лінгвістыка тэксту (мова беларускай мастацкай літаратуры) і інш.
Удзельнічала ў выкананні даследаванняў па заказах Інстытута мовазнаўства імя Я. Коласа НАН Беларусі «Мова беларускай мастацкай літаратуры» (2005–2007).
Аўтар больш за 50 навуковых публікацый (з іх 10 — у сааўтарстве). Удзельніца больш за 30 навуковых канферэнцый, у тым ліку 15 міжнародных.
Штогод выступае з дакладамі паводле вынікаў НДР на факультэцкіх канферэнцыях, ажыццяўляла навукова-метадычнае кіраўніцтва дакладамі студэнтаў-дыпломнікаў для выступлення на рэгіянальнай навукова-практычнай канферэнцыі студэнтаў і аспірантаў ВНУ Магілёўскай вобласці, праводзіць навуковыя кансультацыі па напісанню конкурсных навукова-даследчых работ сярод навучэнцаў устаноў адукацыі, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі.


Президент Республики Беларусь
Министерство образования Республики Беларусь
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь
Национальная библиотека Беларуси
АБИТУРИЕНТ.BY
© 2020 Историко-филологический факультет
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова»,
ул. Космонавтов, д. 1,  212022  г. Могилев, Республика Беларусь