Борбат Таццяна Іванаўна

Кантактная інфармацыя:
кафедра літаратуры і міжкультурных камунікацый,
установа адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя А. А. Куляшова»
вул. Касманаўтаў, 1, к. 250, 212022  г. Магілёў, Рэспубліка Беларусь.
contacts

Біяграфічныя звесткі:
Борбат Таццяна Іванаўна, кандыдат філалагічных навук, дацэнт.
Нарадзілася на Магілёўшчыне. У 1991 г. з адзнакай скончыла філалагічны факультэт МДПІ імя А. А. Куляшова па спецыяльнасці «беларуская мова і літаратура». З 1991 па 1993 гг. выкладала беларускую мову і літаратуру ў школах г. Бабруйска і г. Магілёва. З 1993 г. працавала на кафедры беларускай літаратуры МДПІ (з 1997 — МДУ) імя А.А. Куляшова — старшым выкладчыкам (1993–2005), дацэнтам (2005 па 2015 гг.). з 2015 па 2018 гг. — дацэнт кафедры літаратуры і міжкультурных камунікацый, з кастрычніка 2018 г. — загадчык кафедры літаратуры і міжкультурных камунікацый.
У 1996 г. паступіла і ў 2003 г. скончыла аспірантуру пры кафедры беларускай літаратуры Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка па спецыяльнасці «беларуская літаратура». У 2004 г. пры БДУ абараніла кандыдацкую дысертацыю «Творчасць Сяргея Грахоўскага: асаблівасці ідэйна-мастацкай эвалюцыі» (навуковы кіраўнік — кандыдат філалагічных навук М. Ф. Шаўлоўская). Кандыдат філалагічных навук (2004), дацэнт (2008).

Асноўныя выкладаемыя дысцыпліны:
«Гісторыя беларускай літаратуры: 1900–1930 гг.», «Гісторыя беларускай літаратуры: 1931–1956 гг.», «Гісторыя беларускай літаратуры: 1957–2000 гг.», «Сучасны літаратурны працэс», «Беларуская дзіцячая літаратура», «Методыка выкладання беларускай літаратуры», «Тэорыя літаратуры».

Сфера навуковых інтарэсаў:
Гісторыя беларускай літаратуры, сучасны літаратурны працэс, методыка выкладання беларускай літаратуры ў сярэдняй школе і інш.

У перыяд з 2004 па 2017 гг. падрыхтавала 12 прызёраў рэспубліканскіх конкурсаў студэнцкіх навуковых работ.
З’яўлялася навуковым кіраўніком дзвюх магістарскіх дысертацый (2010, 2011).
Пастаянна працуе куратарам студенцкіх груп. Па выніках 2016–2017 навучальнага года прызнана лепшым куратарам гісторыка-філалагічнага факультэта.
Удзельніца больш за 50 навуковых канферэнцый, у тым ліку 36 міжнародных.
Аўтар звыш 70 навуковых і навукова-метадычных публікацый.

АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

 1. Борбат, Т. І. Традыцыі і сучасны стан перыядычнага друку для дзяцей і юнацтва / Т. І. Борбат, І. Дз. Воюш // Беларуская дзіцячая літаратура : вучэб. дапам. / А. М. Макарэвіч [і інш.] ; пад агул. рэд. А. М. Макарэвіча, М. Б. Яфімавай. — Мінск : Выш. школа, 2008. — С. 14–24.
 2. Борбат, Т. І. Зараджэнне беларускай дзіцячай літаратуры. Беларускія пісьменнікі ХIХ ст. для дзяцей / Т. І. Борбат, І. Дз. Воюш // Беларуская дзіцячая літаратура : вучэб. дапам. / А. М. Макарэвіч [і інш.] ; пад рэд. А. М. Макарэвіча. — Мінск : Выш. школа, 2008. — С. 39–56.
 3. Борбат, Т. І. Фарміраванне традыцый стварэння кніг навучальна-пазнавальнага зместу / Т. І. Борбат, І. Дз. Воюш // Беларуская дзіцячая літаратура : вучэб. дапам. / А. М. Макарэвіч [і інш.] ; пад рэд. А. М. Макарэвіча. — Мінск : Выш. школа, 2008. — С. 56–69.
 4. Борбат, Т. І. Асаблівасці развіцця беларускай дзіцячай літаратуры на сучасным этапе. Паэзія / Т. І. Борбат, І. Дз. Воюш // Беларуская дзіцячая літаратура : вучэб. дапам. / А. М. Макарэвіч [і інш.] ; пад рэд. А. М. Макарэвіча. — Мінск : Выш. школа, 2008. — С. 499–510.
 5. Борбат, Т. І. Кастусь Губарэвіч / Т. І. Борбат // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ ст. : У 4-х т-х. Т. 4. кн. 3 / НАН Беларусі, Аддз-не гуманітар. навук і мастацтваў, Цэнтр даслед. беларуск. культуры, мовы і літ. ; навук. рэд. У. В. Гніламёдаў, С. С. Лаўшук. — Мінск : Беларуская навука, 2014. — С. 261–286.
 6. Борбат, Т. І. Зараджэнне беларускай дзіцячай літаратуры / Т. І. Борбат, І. Д. Воюш // Беларуская дзіцячая літаратура : Вучэб. дапам. / А. М. Макарэвіч [і інш.] ; пад агул. рэд. А. М. Макарэвіча. — Мінск : РІПА, 2016. — С. 38–52.
 7. Борбат, Т. І. Алесь Якімовіч / Т. І. Борбат // Беларуская дзіцячая літаратура : Вучэб. дапам. / А. М. Макарэвіч [і інш.] ; пад агул. рэд. А. М. Макарэвіча. — Мінск : РІПА, 2016. — С. 126–138.
 8. Борбат, Т. І. Алена Васілевіч / Т. І. Борбат, В. Б. Несцяровіч // Беларуская дзіцячая літаратура : Вучэб. дапам. / А. М. Макарэвіч [і інш.] ; пад агул. рэд. А. М. Макарэвіча. — Мінск : РІПА, 2016. — С. 230–243.
 9. Борбат, Т. І. Асаблівасці развіцця беларускай дзіцячай літаратуры на сучасным этапе (паэзія) / Т. І. Борбат, І. Д. Воюш // Беларуская дзіцячая літаратура : Вучэб. дапам. / А. М. Макарэвіч [і інш.] ; пад агул. рэд. А. М. Макарэвіча. — Мінск : РІПА, 2016. — С. 253–261.
 10. Борбат, Т. І. Уладзімір Ліпскі / Т. І. Борбат, В.Б. Несцяровіч // Беларуская дзіцячая літаратура : Вучэб. дапам. / А. М. Макарэвіч [і інш.] ; пад агул. рэд. А. М. Макарэвіча. — Мінск : РІПА, 2016. — С. 298–311.
 11. Борбат, Т. І. Сучасныя перыядычныя выданні для навучэнцаў малодшага школьнага ўзросту / Т. І. Борбат, І. Д. Воюш , А. М. Макарэвіч // Беларуская дзіцячая літаратура : Вучэб. дапам. / А. М. Макарэвіч [і інш.] ; пад агул. рэд. А. М. Макарэвіча. — Мінск : РІПА, 2016. — С. 345–356.
 1. Борбат, Т. І. Метадычныя рэкамендацыі па арганізыцыі самастойнай работы студэнтаў па курсе «Гісторыя беларускай літаратуры ХХ ст: 1929–1956 гг.» / Т. І. Борбат, І.М. Кульбянкова. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2005. — 61 с.
 2. Борбат, Т. І. Вернутая літаратура: Метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі самастойнай работы студэнтаў / Т. І. Борбат. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. — 44 с.
 3. Борбат, Т. І. Кантрольныя заданні па вучэбнай дысцыпліне «Беларуская літаратура ХХ ст.» / Т. І. Борбат, М. М. Караткоў, І. М. Кульбянкова. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2008. — 60 с.
 4. Беларуская мова і літаратура і методыкі іх выкладання: Праграма комплекснага дзяржаўнага экзамену для студэнтаў дзённай і завочнай формаў атрымання адукацыі для спец. 1-01-02 02-04 Пачатковая адукацыя. Беларуская мова і літаратура / Т. І. Борбат, В. М. Саўчанка, Т. М. Шаршнёва. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2013. — 70 с.
 1. Борбат, Т. І. Эпоха і мастак: Паэзія С. Грахоўскага канца 20-х – першай паловы 30-х гадоў ХХ ст. / Т. І. Борбат // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. — 2000. — № 2–3 (6). — С. 119–124.
 2. Борбат, Т. І. Этычная канцэпцыя існавання чалавека ў прозе С. Грахоўскага (на матэрыяле аўтабіяграфічнай аповесці «Зона маўчання») / Т. І. Борбат // Весці Бел. дзярж. педагагіч. ун-та. — 2001. — № 3. — С. 107–113.
 3. Борбат, Т. І. Пейзаж у паэтычных творах С. Грахоўскага / Т. І. Борбат // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. — 2001. — № 1 (8). — С. 102–108.
 4. Борбат, Т. І. Спецыфіка рэцэпцыі паэтычнага зборніка С. Грахоўскага «Дзень нараджэння» ў кантэксце часу / Т. І. Борбат // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. — 2004. — № 1. — С. 101–107.
 1. Маршалка (Борбат), Т. І. Усё жывое гіне ўвачавідкі: Праблемы экалогіі ў паэзіі С. Грахоўскага Т. І. Маршалка // Материалы исследований молодых учёных, аспирантов, соискателей : сб. науч. ст. / Могилёвс. гос. ун-т; ред. Е. А. Носова. — Могилёв, 1999. — С. 131–134.
 2. Борбат, Т. І. Споведзь збалелага сэрца… Роздум над сучаснай паэзіяй С. Грахоўскага / Т. І. Борбат // Акрыленыя словам : Зб. арт., успамінаў, падрыхтаваны на аснове матэрыялаў рэсп. навук. канф. 1999 года, Магілёў, 1999 г. / Магілёўс. дзярж. ун-т ; рэдкал. : М. В. Абабурка [і інш.]. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2001. — С. 34–40.
 3. Борбат, Т. І. Апавяданне С. Грахоўскага «А маці не спіць» у кантэксце маральна-этычных праблем / Т. І. Борбат // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкаф. зб. навук. прац, прысв. 90-годдзю МДУ імя А. А. Куляшова: Філалогія. Вып. 1. / пад рэд. А. М. Макарэвіча. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. — С. 35–43.
 4. Борбат, Т. І. Паэтычныя пошукі С. Грахоўскага канца 1980–1990-х гадоў / Т. І. Борбат // У ракурсе сучаснага асэнсавання: міжкаф. зб. навук. Прац : Філалогія. Вып. 2. / пад рэд. А. М. Макарэвіча. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. — С. 39–46.
 5. Борбат, Т. І. Спецыфіка асэнсавання лагернага жыцця ў аўтабіяграфічнай аповесці С. Грахоўскага «Зона маўчання» / Т. І. Борбат, І.М. Ячмянёва // Романовские чтения – 5: Сборник трудов международной научной конференции (27–28 ноября 2008 г.). — Могилёв: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2009. — С. 166–167.
 6. Борбат, Т. І. Новыя тэндэнцыі ў мастацкім адлюстраванні падзей Другой сусветнай вайны ў рускай прозе 1990–2000-х гг. / Борбат Т. І., Чмарава М. І. // Русский язык в контексте культуры : сб. науч. статей / под общей ред. Т. Г. Михальчук. — Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2010. — С. 172–175.
 7. Борбат, Т. І. «У свеце знаюць смутак Лідзіцэ. І Арадур у горкай скрусе…»: Мастацкае асэнсаванне тэмы Халакоста і спаленых вёсак у беларускай і іншых славянскіх літаратурах / Т. І. Борбат, М. І. Чмарава // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкаф. зб. навук. прац : Філалогія. Вып. 5 / пад рэд. А. А. Лаўшук. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. — С. 114–119.
 8. Борбат, Т. І. Паэма-казка М. Багдановіча «Мушка-зелянушка і камарык–насаты тварык» у кантэксце народнай творчасці / Т. І. Борбат, В. Б. Несцяровіч // Мастацкі свет Максіма Багдановіча: адметнасць, шматграннасць, універсальнасць : зб. навук. арт. / Бел. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка., рэдкал. : В. Д. Старычонак, В. А. Вараб’ёва, І. М. Гоўзіч і інш. ; адк. рэд. В. Д. Старычонак. — Мінск : БДПУ, 2012. — С. 199–203.
 9. Борбат, Т. І. Мара і дзеянне ў творчасці Карэла Махі і Ёзафа Фрыча (дзве ўзаемадапаўняльныя праявы чэшскага байранізму) / Т. І. Борбат, М. І. Чмарава // Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте: сб. науч. статей по мат-лам ІІI Междунар. науч. конф. (14–15 окт. 2011 г.) / под. ред. Е. Е. Иванова. — Могилев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2012. — С. 201–204.
 10. Борбат, Т. І. Спецыфіка мастацкага адлюстравання рэалій вясковай рэчаіснасці пярэдадня калектывізацыі ў творчасці беларускіх празаікаў другой паловы 1920-х – пачатку 1930-х гадоў / Т. І. Борбат // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедральны зборнік навуковых прац. Філалогія. Вып. 6. / пад рэд. А. А. Лаўшук. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2013. — С. 3–11.
 11. Борбат, Т. І. Лексічныя дыялектызмы ў творах І. Пташнікава / Т. І. Борбат, І. М. Ячмянёва // Романовские чтения – 9 : сб. статей Международной науч. конф. / под общ. ред. Н. М. Пурышевой. — Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2013. — С. 122–123.
 12. Борбат, Т. І. Спецыфіка мастацкага адлюстравання вясковай рэчаіснасці 1950–1960-х гадоў у драмаргічнай спадчыне К. Губарэвіча / Т. І. Борбат, В. Б. Несцяровіч // Зборнік навуковых артыкулаў Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Актуальныя праблемы сучаснай філалогіі і выкладання філалагічных дысцыплін», прысвечанай 100-годдзю МДУ імя А. А. Куляшова, 15–16 мая 2013 г. — г. Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2013. — С. 246–249.
 13. Борбат, Т. І. Спецыфіка мастацкага адлюстравання рэалій вясковай рэчаіснасці пярэдадня калектывізацыі ў творчасці беларускіх празаікаў другой паловы 1920-х – пачатку 1930-х гадоў / Т. І. Борбат // У ракурсе сучаснага асэнсавання : міжкафедральны зборнік навуковых прац: Філалогія. Вып. 6. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2013. — С. 3–11.
 14. Борбат, Т. І. Спецыфіка мастацкага адлюстравання вясковай рэчаіснасці 1950–1960-х гадоў у драматургічнай спадчыне К. Губарэвіча / Т. І. Борбат, В. Б. Несцяровіч // Актуальныя праблемы сучаснай філалогіі і выкладання філалагічных дысцыплін: зборнік навуковых артыкулаў Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 100-годдзю МДУ імя А. А. Куляшова, 15–16 мая 2013 г., Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2013. — С. 246–249.
 15. Борбат, Т. І. Мастацкае асэнсаванне лёсу беларускай вёскі часоў «вялікага пералому» ў творчасці празаікаў першай паловы 1930-х гг. / Т. І. Борбат // Романовские чтения – 10, посвященные 80-летию со дня основания исторического факультета : сб. статей Международной науч. конференции / под общ. ред. И. В. Шардыко. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2015. — С. 186–188.
 16. Борбат, Т. І. Мастацкая рэпрэзентацыя вобраза «новага» чалавека як правадніка палітыкі калектывізацыі ў творчасці беларускіх празаікаў першай паловы 1930-х гадоў / Т. І. Борбат, М. І. Чмарава // Актуальныя праблемы філалогіі і методыкі выкладання філалагічных дысцыплін : зборнік навуковых артыкулаў / пад агул. рэд. А. М. Макарэвіча. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2015. — С. 47–52.
 17. Борбат, Т. І. Эвалюцыя перыядычных выданняў для дзяцей і падлеткаў / І. Дз. Воюш, Т. І. Борбат // Раманаўскія чытанні – ХІ : зборнік артыкулаў Міжнароднай навуковай канферэнцыі ; Магілёў, 26–27 лістапада 2015 г. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2016. — С. 210–212.
 18. Борбат, Т. І. Памяць як аснова лірыка-філасофскіх разважанняў у паэзіі Аляксея Пысіна / Т. І. Борбат // «Літаратурныя постаці Магілёўшчыны» [Тэкст] : зборнік матэрыялаў VIII навукова-практычнай канферэнцыі «Пысінскія чытанні», прысвечанай памяці беларускага паэта і журналіста, заслужанага дзеяча культуры БССР, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі БССР імя Янкі Купалы Аляксея Васільевіча Пысіна (1920-1981), Магілёў, 21 сакавіка 2018 г. / Установа культуры «Магілёўская абласная бібліятэка імя У. I. Леніна» ; [складальнік Ю. А. Касцюк ; адказны за выпуск I. У. Сарокіна]. — Магілёў : Магілёўская абласная бібліятэка імя У. I. Леніна, 2018. — С. 10–14.
 1. Белая, А. І. Абрысы роднага : Нацыянальныя локусы культуры ў беларускай прозе «эпохі рубяжа» : манаграфія / А. І. Белая. — Баранавічы : РВА БарДУ, 2015. — 207 с.
 1. Маршалка (Борбат), Т. І. «А Беларусі жыць і жыць вякі…»: Адраджэнскія матывы ў творчасці С. Грахоўскага / Т. І. Борбат // Канцэптуальныя пытанні развіцця мовы, літаратуры і мастацтва ў святле адраджэння культуры і духоўнасці беларускага народа : зб. матэрыялаў рэсп. навук. канф., Мазыр, 23–24 крас. 1998 г. / Мазырс. дзярж. пед. ін-т; рэдкал. : Т. М. Казачэнка [і інш.]. — Мазыр, 1998. — С. 291–295.
 2. Борбат, Т. І. «Не гоіцца даўняя рана» (Памяць пра Вялікую Айчынную вайну ў паэзіі С.Грахоўскага) / Т. І. Борбат // Кулешовские чтения : материалы науч.-практич. конф., Могилёв, 6–7 апреля 2001 г. / Могилёвский гос. ун-т; рэдкол. : Я. И. Климуть [и др.]. — Могилёв, 2001. — С. 67–69.
 3. Борбат, Т. І. Мастацкае асэнсаванне «малой Радзімы» як аснова лірыка-патрыятычных абагульненняў у паэзіі С. Грахоўскага / Т. І. Борбат // Проблемы истории и культуры Верхнего Поднепровья : матэрыялы Міжнар. навук.-практыч. канф., Могилёв, 25–26 окт. 2001 г. / Могилёвс. гос. ун-т ; редкол. : Я. Г. Риер [и др.]. — Могилёв, 2001. — С. 151–153.
 4. Борбат, Т. І. Паэтызацыя працы ў лірыцы С. Грахоўскага 60–70-х гадоў / Т. І. Борбат // Куляшоўскія чытанні : матэрыялы Міжнар. навук. канф. «Творчасць А. Куляшова і адукацыйна-асветніцкія праблемы сучаснасці», Магілёў, 6–7 лют. 2002 г. / Магілёўс. дзярж. ун-т; рэдкал. : М. І. Мушынскі [і інш.]. — Магілёў, 2002. — С. 27–29.
 5. Борбат, Т. І. Кантраст у прозе С. Грахоўскага (на матэрыяле аўтабіяграфічнай аповесці «Зона маўчання») / Т. І. Борбат // Куляшоўскія чытанні : матэрыялы Міжнар. навук. канф., Магілёў, 11–12 снеж. 2003 г.: у 2 ч. / Магілёўс. дзярж. ун-т; рэдкал. : Я. Р. Рыер [і інш.]. — Магілёў, 2004. — Ч. 2. — С. 175–177.
 6. Борбат, Т. І. «Лемантар» С. Некрашэвіча: лінгвадыдыктычныя асаблівасці / Т. І. Борбат, І. Дз. Воюш // Материалы ІІ Междунар. науч. конф., посвященной памяти О. В. Озаровского (1935–1995), проводимой в рамках «Кулешовских чтений», Могилёв, 25–26 марта 2005 г. / Могилёвс. гос. ун-т; редкол. : Е. Е. Иванов [и др.]. — Могилёв, 2005. — С. 118–120.
 7. Борбат, Т. І. Спецыфіка рэцэпцыі апавядання С. Грахоўскага «Мальвы»: маральна-этычны аспект / Т. І. Борбат // Куляшоўскія чытанні: матэрыялы Міжнар. навук. канф., Магілёў, 20–27 красавіка 2006 г. / Магілёўс. дзярж. ун-т; рэдкал. : А. М. Макарэвіч [і інш.]. — Магілёў, 2006. — С. 26–31.
 8. Борбат, Т. І. Літаратура і гісторыя: Спецыфіка выкарыстання міжпрадметных сувязяў: (на прыкладзе вывучэння творчасці А. А. Куляшова) / Т. І. Борбат, М. І. Чмарава // Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Куляшоўскія чытанні» (24 красавіка 2008 г.). — Магілёў, 2008. — С. 3–5.
 9. Борбат, Т. І. Намінацыйна-ацэначныя лексемы ў творах М. Зарэцкага / Т. І. Борбат, І. М. Ячмянёва // Материалы Международной научно-практической конференции «Личность – слово – социум» (28–29 апреля). — Минск, 2008 : у 2 ч. / Отв. Ред. Т. А. Фалеева. — Минск : Паркус Плюс, 2008. — Ч. 1. — С. 74–77.
 10. Борбат, Т. І. Друкаваныя выданні для маленькага чытача: традыцыі і навацыі / Т. І. Борбат, І. Дз. Воюш // Літаратура для дзяцей і юнацтва ў кантэксце сучасных адукацыйных і выхаваўчых праблем : матэрыялы рэсп. навук. канф. (Брэст, 13–14 сакавіка 2009 г.). У 2 т. Т 1. / пад. Агул. рэд. У. А. Сенькаўца. — Брэст : Альтернатива, 2009. — С. 40–44.
 11. Борбат, Т. І. Ідэйна-мастацкі змест паэтычнага зборніка С. Грахоўскага «Недапісаная кніга» / Т. І. Борбат, І. М. Ячмянёва // Материалы 9 Международной научно-практической конференции «Личность – слово – социум» (28–30 апреля). — Минск, 2009 : у 2 ч. / Отв. ред. Т. А. Фалеев. — Минск : Паркус Плюс, 2009. — Ч. 1. — С. 133–137.
 12. Борбат, Т. І. Пытанні мастацкай творчасці ў паэтычнай спадчыне Кандрата Крапівы 1920-х – пачатку 1930-х гадоў // Матэрыялы навукова-метадычнай канферэнцыі выкладчыкаў і супрацоўнікаў універсітэта па выніках навукова-даследчай работы за 2010 год (7–8 лютага 2010 г.). / под.ред. А. В. Іванова. — Магілёў : УА «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова», 2010. — С. 142–143.
 13. Борбат, Т. І. Драматургія Сяргея Кавалёва ў кантэксце вобразаў, сюжэтаў і матываў класічнай беларускай і сусветнай літаратуры / Т. І. Борбат, В. Б. Несцяровіч // Куляшоўскія чытанні : матэрыялы Міжнароднай навукова-практ. канферэнц. : У 2 ч. Ч. 1. (29–30 красавіка 2010 г.). — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2010. — С. 66–72.
 14. Борбат, Т. І. «У душы я нясу гнеў і жальбу зямлі…»: Тэма Халакоста і спаленых вёсак у беларускай і іншых славянскіх літаратурах / Борбат Т. І., Чмарава М. І. // Сёмыя Танкаўскія чытанні. Да 95-годдзя Бел. Дзярж. пед. ун-та імя Максіма Танка: зб. навук. арт. / Бел. Дзярж. пед. ун-та імя Максіма Танка; рэд кал. : Г. Я. Адамовіч, Д. В. Дзядко, А. У. Жардзецкая і інш. ; адк. рэд. С. С. Шумчык. — Мінск : БДПУ, 2010. — С. 23–27.
 15. Борбат, Т. І. Гутарковыя сродкі выразнасці ў аўтарскім маўленні Кузьмы Чорнага / Т. І. Борбат, І. М. Ячмянёва // Материалы 10 Международной научно-практической конференции «Личность – слово – социум» (28–29 апреля). — Минск, 2010 : у 2 ч. / Отв. ред. Т. А. Фалеев. — Минск : Паркус Плюс, 2010. — Ч. 1. — С. 7–12.
 16. Борбат, Т. І. П'еса К. Губарэвіча «Брэсцкі мір» у кантэксце творчасці драматурга / Т. І. Борбат, В. Б. Несцяровіч // Куляшоўскія чытанні : Мат-лы междунар. научн.-практ. конф. (26–27 апреля 2012 г.). — Могилев : МДУ імя А. А. Куляшова, 2012. — С. 50–52.
 17. Борбат, Т. І. Паэзія Янкі Купалы для дзяцей / Т. І. Борбат, В. Б. Несцяровіч // Беларусь на скрыжаванні стагоддзяў : ад класікі да сучаснасці : матэрыялы Міжнар. навук. канф., г. Мінск, 1–2 лістап. 2012 г. / Бел. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка ; рэдкал. : В. Д. Старычонак, Т. У. Балуш, І. М. Гоўзіч і інш. ; адк. рэд. В. Д. Старычонак. — Мінск : БДПУ, 2012. — С. 120–123.
 18. Борбат, Т. І. Драма «Антон» у мастацкай сістэме Максіма Гарэцкага / Т. І. Борбат, В. Б. Несцяровіч // Куляшоўскія чытанні : мат-лы Міжнар. навук.-практ. канф., Магілёў, 24–25 красавіка 2014 г. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2014. — С. 352–359.
 19. Борбат, Т. І. Мастацкая літаратура і гісторыя : спецыфіка выкарыстання міжпрадметных сувязяў (на прыкладзе вывучэння творчасці Максіма Танка і Аркадзя Куляшова) / Т. І. Борбат // Дзявятыя танкаўскія чытанні : (да 100-годдзя ўніверсітэта) : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, г. Мінск, 26 верасня 2014 г. / [рэдкалегія: В. Д. Старычонак (адказны рэдактар), І. М. Гоўзіч, Н. В. Заяц]. — Мінск, 2014. — С. 16–19.
 20. Борбат, Т. І. Роля беларускіх паэтэс у нацыянальна-адраджэнскім руху на Беларусі пачатку ХХ ст. / Т. І. Борбат, М. І. Чмарава // Актуальныя праблемы лінгвістыкі, лінгвастылістыкі і лінвакультуралогіі: да 75-годдзя з дня нараджэння прафесара М. В. Абабуркі : матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, 20 мая 2016 г., г. Магілёў, МДУ імя А. А. Куляшова / пад рэд. В. М. Шаршнёвай. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2016. — С. 193–196.
 21. Борбат, Т. І. Сучасная паэзія для дзяцей: праблемна-тэматычнае кола / Т. І. Борбат // Итоги научных исследований ученых МГУ имени А. А. Кулешова 2015 г. : материалы научно-методической конференции (25 января – 4 февраля 2016 г.) / под ред. Е. К. Сычовой. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2016. — С. 14–16.
 22. Борбат, Т. І. Помнік старабеларускага пісьменства «Аповесць жыцця і смерці Ефрасінні Полацкай» і традыцыі візантыйскай і старажытнарускай агіяграфічнай літаратуры / Т. І. Борбат, М. І. Чмарава // Куляшоўскія чытанні : мат-лы Міжнар. навук.-практ. канф., Магілёў, 21 красавіка 2016 г. / пад агул. рэд. С. Э. Сомава. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2016. — С. 98–102.
 23. Борбат, Т. І. «У свеце знаюць смутак Лідзіцэ і Арадур у горкай скруце…»: художественное осмысление темы Холокоста и сожженных деревень в белорусской и других славянских литературах / Т. І. Борбат, М. І. Чмарава // Голокост в Україні : академічний, комеморативний та освітній аспекти : материалі Всеукраїнскої навуково-практичної конференції, присвяченої 75-м роковинам трагедії Бабиного Яру, 7 октября 2016 г., Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды. — Харкив : ФОП Тарасенко В. П., 2016. — С. 37–42.
 24. Борбат, Т. І. Сюжэтна-вобразныя паралелі і ідэйна-эстэтычныя сыходжанні ў творчасці Я. Купалы і Т. Шаўчэнкі / Т. І. Борбат, М. І. Чмарава // Куляшоўскія чытанні : мат-лы Міжнар. навук.-практ. канф., Магілёў, 20–21 красавіка 2017 г. / пад агул. рэд. В. М. Шаршнёвай. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2017. — С. 90–94.
 25. Борбат, Т. І. Існаванне на мяжы жыцця і смерці ў аповесці С. Грахоўскага «Зона маўчання» / Т. І. Борбат // Итоги научных исследований ученых МГУ ёимени А. А. Кулешова 2016 г. : материалы научно-методической конференции (25 января – 1 февраля 2017 г.) / под ред. Е. К. Сычовой. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2017. — С. 14–17.
 26. Борбат, Т. І. Мастацкая інтэрпрэтацыя вобраза селяніна ў творчасці беларускіх празаікаў 1930-х гадоў / Т. І. Борбат, І. М. Ячмяньова // Компаративні дослідження слов’янских мов і літератур : пам’яті академіка Леоніда Булаховського : Збірник наукових праць. — Випуск 33. — Київ : Освіта України, 2018. — С. 166–173.

Президент Республики Беларусь
Министерство образования Республики Беларусь
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь
Национальная библиотека Беларуси
АБИТУРИЕНТ.BY
© 2019 Историко-филологический факультет
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова»,
ул. Космонавтов, д. 1,  212022  г. Могилев, Республика Беларусь