Чмарава Марына Іванаўна

Кантактная інфармацыя:
кафедра літаратуры і міжкультурных камунікацый,
установа адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя А. А. Куляшова»
вул. Касманаўтаў, 1, к. 250, 212022  г. Магілёў, Рэспубліка Беларусь
contacts

Біяграфічныя звесткі:
Чмарава Марына Іванаўна, кандыдат філалагічных навук, дацэнт.
Нарадзілася ў Магілёве ў сям’і служачых. Скончыла з адзнакай Магілёўскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя А. А. Куляшова па спецыяльнасці «настаўнік беларускай мовы і літаратуры». Працуе ў МДУ імя А. А. Куляшова (былы МДПІ ) з 1990 года. Скончыла аспірантуру БДУ пры кафедры славянскіх літаратур (2000). Займалася даследаваннем беларуска-чэшскіх літаратурных сувязей у Чэхаславакіі міжваеннага перыяду. Навуковую дзейнасць здзяйсняла, у тым ліку, і ў нацыянальнай бібліятэцы Чэхіі, а таксама Літаратурным архіве помнікаў нацыянальнага пісьменства ў Празе. У 2003 г. абараніла кандыдацкую дысертацыю «Беларуская літаратура ў Чэхаславакіі (1920–1945)» па спецыяльнасці 10.01.01 — беларуская літаратура; 10.01.03 — літаратура народаў краін замежжа (чэшская літаратура). Навуковы кіраўнік — доктар філалагічных навук, прафесар, І. А. Чарота).
Свабодна валодае чэшскай мовай.

Асноўныя выкладаемыя дысцыпліны:
«Гісторыя беларускай літаратуры ХІ–ХVІІІ ст», «Гісторыя беларускай літаратуры ХІХ ст. », «Літаратура бліжняга замежжа», «Замежная літаратура».

Павышала кваліфікацыю ў Рэспубліканскім інстытуце вышэйшай школы па праграме «Мова як сродак міжкультурнай камунікацыі і полікультурнай адукацыі сучаснага спецыяліста» (Мінск, 2012). Засвоіла адукацыйную праграму курсаў МДУ імя А. А. Куляшова «Англійская мова для прафесійных мэтаў: паглыблены ўзровень», 2015–2016 гг.
Працавала ў якасці выкладчыка рускай мовы як замежнай з замежнымі слухачамі адукацыйных курсаў МДУ імя А. А. Куляшова. Выкладае курс чэшскай мовы ў ІПКіП МДУ імя А. А. Куляшова.

З 3.12.2018 па 9.12.2018 у рамках праекта па інтэрнацыяналізацыі факультэтаў і праграмы ERASMUS + праходзіла стажыроўку на філасофскім факультэце універсітэта г. Пардубіцэ (Чэшская Рэспубліка).

Галіна літаратуразнаўства, у якой працуе і можа выступаць у якасці эксперта: беларуская літаратура, славянскае літаратуразнаўства, літаратура народаў краін замежжа (чэшская літаратура).

Аўтар манаграфіі «Шляхі ўзаемнага пазнання: беларуская літаратура ў Чэхаславакіі (1920–1945)» — Магілёў, 2004, а таксама звыш 70 навуковых публікацый, у тым ліку ў замежных выданнях.


Президент Республики Беларусь
Министерство образования Республики Беларусь
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь
Национальная библиотека Беларуси
АБИТУРИЕНТ.BY
© 2020 Историко-филологический факультет
учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова»,
ул. Космонавтов, д. 1,  212022  г. Могилев, Республика Беларусь